Güzel Sanatlar Atölyesi – SANAT – DER

BİREYSEL YETENEKLERİNİZİN KEŞİF NOKTASI

HOBİ ÇALIŞMALARI

KİMLER KATILABİLİR: Hobi amacı güden herkes bu atölyelere katılabilir. Katılımda bir sınırlama yoktur…

Sulu boya Nedir ?

Sulu boyalar, su ile karıştırıp çalışıldığı için bu ad verilmiştir. Bu boyalarla yapılan resimlerin kendine özgü tekniği vardır. Boyanın yapısının da etkilediği özellikler şunlardır.

Sulu boya şeffaftır. Sürüldükten sonra boyanın altında kalan kurşun kalem izleri görülür. Onun için resmi çizerken kalemle fazla bastırmamak gerekir. Yan yana sürülen iki renk, suyun yardımı ile kaynaşarak, renkler arasında güzel bir geçiş elde edilir. Renklerin açıktan koyuya doğru değerleri, boyanın istenilen derecede sulandırılması ile sağlanır.

Sulu boyada kağıdın beyazlığından yararlanılması resme güzellik veren teknik özelliklerden birisidir. Beyaz sulu boya sürmektense kağıdın beyazlığından faydalanmak daha doğrudur.

Neler Çalışacağım?

Sulu boya atölyelerine katılanlar  öncelikle bir kaç hafta kara kalem çizimi yaparak ışık gölge tekniğini kavradıktan sonra sulu boyada fırça kullanımı renk eğitimi şeffaflık teknikleri ve kadrajlama uygulamaları yapacaklardır.

Ne kadar sürede öğrenebilirim ?

Katılımcının gelişim süreci kişisel ilgi ve becerisine göre değişkenlik göstermektedir.Ancak Atölyemizin öngördüğü süre dört aydır.Ortalama bu süre içerisinde temel renk ve kompozisyon bilgileri ve fırça kullanım teknikleri katılımcı tarafından kavranabilir.

Yağlı Boya Resim nasıl Yapılır ?

 • Konu, kurşun kalem veya füzenle tuval üzerine çizilir.
 • Çizme işlemini bastırmadan yapmalıdır.
 • Çizimde, konu ana hatlarıyla göstermelidir.
 • Hafif çizilen çizgileri düzeltmek daha kolay olur.
 • Çizgilerin üzerinden sürülecek boyanın altından çizgiler gözükmez.
 • Desen çizildikten sonra, modelin esas renkleri astar olarak sürülür.
 • Sürülen astar boya kalın olmamalıdır.
 • Işık gölgeler büyük renk parçaları halinde sürülmelidir.
 • İstemediğimiz renkleri, boya yaşken bir bezle veya spatül ile temizlemeliyiz.
 • Astar boya kuruduktan sonra, resmin ayrıntılarına geçilir.
 • Yağlı boya çalışmalarını belirli kalıp içine sokmak doğru değildir.
 • Resim yapan kimsenin çalışmaları ilerledikçe, bilgi ve becerisi de gelişir.
 • Kişi zamanla kendine uygun çalışma tekniğini bulacaktır.
 • Yağlı boya resim çalışmalarında araç ve gereçleri tanımak, renk karışımlarını öğrenmek için bol alıştırma yapılmalıdır.

Neler Çalışacağım?

Yağlı boya dersine katılan öğrenciler öncelikle bir kaç hafta kara kalem çizimi yaparak ışık gölge tekniğini kavradıktan sonra astar atma boya hazırlığı fırça kullanımı ve kompozisyon çalışmaları yapacaklardır.

Ne kadar sürede öğrenebilirim ?

Katılımcının gelişim süreci kişisel ilgi ve becerisine göre değişkenlik göstermektedir.Ancak Atölyemizin öngördüğü süre dört aydır.Ortalama bu süre içerisinde temel renk ve kompozisyon bilgileri ve fırça kullanım teknikleri öğrenci tarafından kavranabilir.

Kara kalem tekniğiyle hobi çalışmaları

Kara kalem tekniği kullanarak natürmort çizimi model çizimi peyzaj çizimi ve portre çizimi çalışmaları yapılmaktadır.